REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ GALEON SP. Z O.O. SP. K.

ZGODNIE Z RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe

Administratorem (podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Galeon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod adresem ul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

  • pocztową - ul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn
  • telefoniczną - +48 735 386 033
  • mailową - shop@galeon.pl

Firma Galeon Sp. z o. o. Sp. k. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. W związku z tym zapewnia wszystkim klientom bezpieczeństwo, a także  prywatność.

Wszystkie dane osobowe klientów są wykorzystywane w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w żadnym przypadku nie są udostępniane osobom niepowołanym. Dane osobowe mogą być, w ramach realizacji zamówienia, przekazane firmie kurierskiej. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w innym celu.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu. Oświadczamy, że rejestracja nie jest obowiązkowa aby dokonać zakupu.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez klienta zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podczas korzystania ze sklepu internetowego www.outlet.galeon.pl użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych takich, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP, które są konieczne do realizacji zamówienia.

Zapewniamy naszym klientom możliwość wglądu, przeniesienia, dokonania zmian lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy sklepu internetowego www.outlet.galeon.pl. Podanie przez klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, wystarczy się z nami skontaktować. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Sklep outlet.galeon.pl  przechowuje dane osobowe  przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a także po jego zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

  • statystycznych i archiwizacyjnych,

  • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane osobowe wszystkich naszych klientów, które są przechowywane i przetwarzane w ramach działalności sklepu, podlegają kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku kontroli, dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Każdy klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Firma Galeon sp. z o. o. Sp. k. przetwarza dane w celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa art. 6 ust1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODO): obowiązku wystawienia faktury lub paragonu, wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług oraz obowiązku prowadzenia księgowości i rachunkowości, wynikającego z ustawy o rachunkowości.


Dane mogą być powierzone podmiotom, z których korzysta Firma Galeon sp. z o. o. Sp. k. przy ich przetwarzaniu:

  • dostawcom usługi poczty elektronicznej i konwencjonalnej,
  • osobom zajmującym się doradztwem prawnym i podatkowym na rzecz Spółki oraz przedsiębiorstwom realizującym usługę weryfikacji zgodności (np. audyty).

Nie przekazujemy danych poza teren Polski.


Dane przetwarzamy przez okres co najwyżej 6 lat, ale ten okres przetwarzania danych może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby niniejsza faktura była niezbędna do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez Spółkę – wówczas termin usunięcia jest uzależniony od trwania postępowania i biegu przedawnienia.


Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawienia swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Dane na fakturze zostają podane przez klienta dobrowolnie, ale jest to niezbędne w celu udokumentowania transakcji zgodnie z prawem. Ich niepodanie lub podanie w zbyt wąskim zakresie uniemożliwiałoby realizację transakcji z firmą Galeon sp. z o. o. Sp. k.
Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Galeon sp. z o. o. Sp. k. w sposób automatyczny, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku naruszenia regulaminu sklepu internetowego www.outlet.galeon.pl, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Niezapowiedziane wiadomości

Nasz sklep internetowy www.outlet.galeon.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości klientom, których dane pozyskano w ramach działalności sklepu (np. podczas rejestracji w sklepie). Za niezapowiedziane wiadomości należy uważać informacje odnoszące się bezpośrednio do oferty sklepu www.galeon-outlet.pl takie, jak: nowości, oferty czy promocje. Wiadomości takiego typu są właściwie przygotowane, mają ograniczoną objętość oraz są okazjonalnie wysyłane do klientów.

3. Stosowanie „Google Analytics" i „Google Remarketing"

Na stronach internetowych www.outlet.galeon.pl wykorzystywane są Google Analytics i Remarketing, usługi firmy Google Inc. („Google").

Google Analytics oraz Google Remarketing wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na  urządzeniu klienta, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.outlet.galeon.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

4. Nazwa i adres firmy

Firma zbierająca dane :

Firma Galeon sp. z o. o. Sp. k.

ul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn

NIP 6040106819

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

5. Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.